Poradnik

Monitoring odorów w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń.

19.04.2020

Konkluzje BAT są to dokumenty, które formułują konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji na podstawie, których można określić ich przydatność, poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami, monitoring, poziom konsumpcji oraz środki remediacji terenu. Innymi słowy BAT jest niezbędnym elementem podczas postępowania i wydawania pozwoleń zintegrowanych i określania zakresu funkcjonowania instalacji (określanie poziomów emisji).

Konkluzja BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zostały opublikowane 21 lutego 2017 r. i odnoszą się do gospodarstw:

  1. z ponad 40 000 stanowisk dla drobiu;
  2. z ponad 2 000 stanowisk dla tuczników (powyżej 30kg); lub
  3. z ponad 750 stanowiskami dla loch.

W zapisie konkluzji w celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw, należy wdrożyć plan zarządzania zapachami. Oznacza to, że gospodarstwa wyżej wymienione muszą wprowadzić monitoring odorów zgodnie z informacjami podanymi w BAT 12. Według BAT monitoring zapachu do powietrza należy prowadzić regularnie stosując:

  • normy EN (np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w Polsce norma jest pod nazwą: PN-EN 13727:2007, do której stosujemy się podczas naszych pomiarów),
  • alternatywne normy dla których nie są dostępne normy EN.

Jednakże warte podkreślenia jest to, że monitoring zapachu stosuje się wówczas gdy obiekty wrażliwe (obszary mieszkalne, obszary na których człowiek prowadzi działalność, wrażliwe ekosystemy i siedliska) odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone.

Termin dostosowania się do wymagań konkluzji BAT do dnia 20 lutego 2021 roku.