Poradnik

Monitoring odorów w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń.

Konkluzje BAT są to dokumenty, które formułują konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opisu, informacji na podstawie, których można określić ich przydatność, poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami, monitoring, poziom konsumpcji oraz środki

czytaj więcej

Historia normy PN-EN 13725:2007

Historia normy PN-EN 13727:2007 sięga już XIX wieku, kiedy to Hendrick Zwaardemaker  w 1886 opisał konstrukcję tzw. olfaktometru Zwaardemakera. Kolejne przełomy w badaniach zmierzające do normalizacji procedur pomiarowych nastąpiły w 1986 (Francja), 1987 (Niemcy) oraz 1995 (Holandia). W 1992

czytaj więcej

Przetwarzanie odpadów w Polsce a odory

Kwestia odorów dla zakładów przetwarzających odpady w Polsce. Jest to temat otwarty i brak ustawy regulującej te kwestie rodzi pewne obawy społeczeństwa czy przedsiębiorcy nie wykorzystują luki w prawie a dla firmy czy po wprowadzeniu prawa precyzującego te kwestie to sposób w

czytaj więcej

Olfaktometria dynamiczna

Coraz większą uwagę poświęca się na kwestie jakości powietrza, ponieważ ma ona bezpośredni wypływ na dyskomfort oraz wystąpienie zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dlatego ważne są pomiary odorów, (z łac. odor – węch) z których można wnioskować

czytaj więcej