Doświadczenie

OD 10 LAT DOSTARCZAMY JAKOŚĆ

DOŚWIADCZENIE

Firma  BioDrain  działa na polskim rynku od ponad 10 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu pogłębianiu specjalistycznej wiedzy i poszerzaniu swoich umiejętności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska, skierowane do klientów przemysłowych.

WALCZYMY Z UCIĄŻLIWOŚCIĄ ZAPACHOWĄ

Przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej sprowadza się do ograniczenia lub eliminacji emisji odorantów na różnych etapach inwestycji począwszy od etapu planowania i realizacji projektu budowlanego do eksploatacji instalacji.

Przyjmuje się, że na terenach zamieszkałych zapach nie powinien występować  jako rozpoznawalny  częściej niż przez kilka procent czasu roku.

POMIARY OLFAKTOMETRYCZNE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, wykonujących pomiary olfaktometryczne (pomiary odorów) wraz z modelowaniem dyspersji odorów w powietrzu. Dzięki współpracy z akredytowanym labolatorium  badawczym oraz wielopłaszczyznowym działaniom, polegającym na identyfikacji źródeł odorów, pomiarze stężeń odorantów w gazach odlotowych, sporządzeniu szczegółowego raportu oraz przedstawieniu możliwości wyeliminowania drażniących zapachów, czas całego procesu jest zredukowany do minimum, co jest gwarancją spójności wyników i zaproponowanych rozwiązań. 

W OPARCIU O SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I NAJNOWSZE NORMY

W swojej pracy wykorzystujemy jedynie atestowane, specjalistyczne urządzenia pomiaroweBazujemy na sprawdzonej, szczegółowej metodologii, opracowanej w oparciu o europejską normę EN 13725, przetłumaczoną i odtworzoną jako PN-EN 13725:2007 oraz normę VDI 3880.

PRZEGLĄDY EKOLOGICZNE

By potwierdzić lub wykluczyć czy dana instalacja negatywnie oddziałuje na środowisko i ewentualnie jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia lub całkowitej eliminacji tego negatywnego wpływu wykonujemy przeglądy ekoogiczne. 

EDUKUJĄC

Nasi pracownicy, oprócz wykonywania konkretnych usług, zajmują się upowszechnianiem informacji na temat ochrony środowiska i wpływu szkodliwych substancji złowonnych na ludzkie zdrowie. Raporty i rekomendacje przygotowywane przez firmę BioDrain są podstawą do przeprowadzenia ważnych inwestycji infrastrukturalnych. By móc jeszcze bardziej pomagać naszym klientom w eliminowaniu  uciążliwości zapachowych i zwiększać ich świadomość  w tym temacie firma BioDrain jest członkiem wielu organizacji branżowych, takich jak:

 • Stowarzyszenie BHP
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
 • Klaster Kraina Podkarpacie

DZIAŁAJĄC NA SZEROKIM SZCZEBLU

Dzięki naszemu  wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanym specjalistom oraz odpowiedniemu zapleczu laboratoryjnemu i współpracy z uczelniami,  zrealizowaliśmy już wiele projektów dla różnorodnych klientów przemysłowych:

 • przemysł paliwowo-energetyczny – biogazownie, energetyka mała i średnia, produkcja biopaliw,
 • przemysł metalurgiczny – odlewnie,
 • przemysł maszynowy – galwanizernie, lakiernie, wytwórnie konstrukcji stalowych, produkcja maszyn, zakłady motoryzacyjne i okrętowe,
 • przemysł elektryczny – emaliernie, produkcja sprzętu AGD,
 • przemysł chemiczny – produkcja nawozów, preparatów chemicznych, wyrobów gumowych, żywic i kosmetyków, zakłady syntezy chemicznej,
 • przemysł mineralny – huty szkła, produkcja porcelany elektrotechnicznej i ceramiki budowlanej, wytwórnie betonu i mas bitumicznych,
 • przemysł lekki,
 • przemysł spożywczy – browary, masarnie, ubojnie, zakłady przetwórstwa mleka,
 • przemysł drzewno-papierniczy – stolarnie, tartaki, zakłady produkcji mebli,
 • przemysł poligraficzny,
 • przetwórstwo odpadów – odzysk odpadów niebezpiecznych np. rozpuszczalników organicznych,
 • inne – warsztaty samochodowe, fermy hodowlane, punkty zbierania odpadów – w tym złomu oraz stacje demontażu.

WYWIĄZUJĄC SIĘ Z POWIERZONYCH NAM ZADAŃ

Realizacja wielu projektów z różnorodnych dziedzin, świadczy o elastyczności i wysokim poziomie naszych usług. Będąc sprawdzonym i zaufanym partnerem, trafiamy do szerokiego grona odbiorców, dla których świadczymy pomoc w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

ROZWIJAJĄC SIĘ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Przy współpracy z partnerską firmą Odour s.r.o, wykonywaliśmy pomiary olfaktometryczne na czeskim i słowackim rynku.