Baza wiedzy

WEŹ WIEDZĘ ZE SOBĄ

 

Konkluzje BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów

Konkluzje BAT w odniesieniu do produkcji cementu, wapnia i tlenku magnezu

  • produkcja klinkieru cementowego w piecach rotacyjnych o wydajności przekraczającej 500 ton dziennie lub w innych piecach o wydajności powyżej 50 ton dziennie;
  • produkcja wapna w piecach o wydajności przekraczającej 50 ton dziennie;
  • produkcja tlenku magnezu w piecach o wydajności przekraczającej 50

    Pobierz Pdf

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI SKARG

Aplikacja do prowadzenia ewidencji skarg na substancje złowonne wraz z ich automatyczną oceną w oparciu o dane meteorologiczne.

Pobierz Pdf

Zapachowa jakość powietrza

Pomimo delegacji ustawowej określonej w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska1 w zakresie uciążliwości zapachowej, odpowiednie rozporządzenie nie zostało do tej pory wydane. Nie oznacza to jednak, że emisja substancji odorowych do powietrza może zachodzić w sposób nieograniczony.

Pobierz Pdf